2 juli, 11:45 - 12:30 uur

Stadsgalerij | Gratis ticket

Het peukenmeisje – PeukMeuk actiedag

Lezing, Tips voor thuis

Bernadette Hakken noemt zich het Peukenmeisje. Sinds 2018 heeft zij al vele tienduizenden sigarettenpeuken opgeraapt. Wat haar reden en haar doel is vertelt ze aan ons. Een inspirerend en leerzaam persoonlijk verhaal!

Het is extra bijzonder dat ze op deze dag naar Breda komt. Het is op 2 juli namelijk de landelijke PeukMeuk actiedag. Bernadette is de kernteamlid van het Plastic Peuken Collectief, dat in politiek Den Haag strijdt voor een verbod op plastic peuken.

Want wist je dat peuken het meest gevonden stukje zwerfafval zijn? En dat ze enorm schadelijk zijn voor het milieu? En dat er niet alleen plastic, maar ook allerlei schadelijke chemische stoffen in zitten?

Plastic PeukMeuk 2021 was een enorm succes: 88 plaatsen, honderden deelnemers, veel lokale, regionale, landelijke en zelfs internationale media-aandacht en ruim een half miljoen peuken geraapt door het hele land! In navolging op de actie startten ze een landelijke peukenmonitoring (met GoClean) en vonden ze meerdere partijen bereid om Kamervragen te stellen en moties voor een effectieve aanpak van de zwerfpeuk voor te bereiden.

Op 2 juli 2022 is het een jaar geleden dat markeringen op sigarettenpakjes verplicht werden om aan te geven dat er plastic in de filter zit. Dit jaar is het doel om politiek duidelijk te maken dat aanpakken van het product de enige effectieve oplossing voor dit enorm milieuprobleem is.

Bernadette vertelt je alle ins en outs!